Regulamin OUTLET

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI OUTLETU SUKIEN ŚLUBNYCH

SALONU PROMARIAGE

 

 1. Outlet Sukien Ślubnych salonu Promariage znajduje się w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 133.
 2. Suknie outletowe to wybrane modle ekspozycyjne salonu Promariage

w obniżonych cenach.

 1. Suknie outletowe występują w pojedynczych egzemplarzach.
 2. Zakup sukni outletowej nie podlega wymianie ani zwrotowi.

 

    PŁATNOŚCI

 

 1. Decydując się na zakup sukni outletowej klientka zobowiązana jest:
 2. zapłacić pełną kwotę ceny sukni w dniu podpisania umowy
 3. lub zapłacić zadatek w wysokości 50 proc. ceny sukni, a pozostałą część kwoty (50 proc.) uregulować w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na nr konta bankowego podanego w umowie.

 

POPRAWKI KRAWIECKIE SUKNI OUTLETOWEJ

 

 1. Cena sukni outletowej nie obejmuje poprawek i korekt krawieckich czyli tzw.  dopasowania.
 2. Klientka, która zakupi suknię outletową w salonie Promariage ma prawo skorzystać z odpłatnej usługi dopasowania w pracowni krawieckiej salonu.
 3. Koszt dopasowania sukni outletowej wynosi 500-1000 zł.
 4. Cena dopasowania obejmuje skrócenie sukni, zwężenie, podniesienie na ramionach, podpięcie lub obcięcie trenu.
 5. Dodatkowe zmiany w sukni wprowadzane na specjalne życzenie klientki wyceniane są indywidualnie.

ODBIÓR SUKNI OUTLETOWEJ

 

 1. Jeżeli klientka nie decyduje się na dopasowanie sukni outletowej w salonie, zobowiązana jest do odbioru sukni w ciągu 7 dni od daty zakupu.
 2. Jeżeli klientka decyduje się na wykonanie odpłatnej usługi dopasowania sukni outletowej w pracowni krawieckiej salonu Promariage, usługa ta, wraz z ostatecznym odbiorem sukni, wykonana zostanie w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2024 roku.
 3. Po wykonaniu usługi dopasowania i ostatniej przymiarce odbiorowej, klientka jest zobowiązana odebrać suknię z salonu.