Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.promariage.pl

 

I. Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z formularza umawiania wizyt poprzez Serwis www.promariage.pl.  

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 

II. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w Serwisie jest firma MoArt Magdalena Oszczepalska, z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 133, 25-324 Kielce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  REGON:260360240, NIP: 9591032107.

 

 1. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: salon@promariage.pl lub nr tel. 732 839 881. 

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.

 

 1. W Serwisie gromadzone są tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne i adekwatne do celów, w jakich będą one przetwarzane.

 

 1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne.

 

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych i zabezpieczenie ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

 

III. Cele przetwarzania Danych Osobowych 

 

 1. Dane Osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:
 • umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z możliwości elektronicznego umówienia wizyty w Salonie Sukien Ślubnych Promariage przy ul. Sandomierskiej 133 w Kielcach oraz dokonania opłaty rezerwacyjnej. 
 • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z innych usług oferowanych za pośrednictwem serwisu.

 

 1. W celach określonych w pkt 1 Dane Osobowe zbierane są automatycznie i mogą być użyte w celu dostosowania wyświetlanej strony Serwisu do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz prowadzenia analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby Administratora. Zgromadzone informacje mogą być także wykorzystane do ich udostępnienia uprawnionym organom, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa w Serwisie, a także na wniosek uprawnionych organów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 IV. Kategorie danych osobowych

 

 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
 • w związku z możliwością elektronicznego umówienia wizyty w Salonie Promariage poprzez     

dostępny w serwisie formularz: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, data ślubu oraz przedział cenowy sukni poszukiwanej przez Klienta.

 

V. Pliki cookies

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu:
 • dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony - pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

 1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

 

 

VI. Udostępnianie danych

 

 1. Dane Osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Administrator Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych.

 

 1. Dostęp do Danych Osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności elektronicznych, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.

 

VII. Uprawnienia Klientów

 

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 

 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

VII. Informacje końcowe

 

 1. Administrator firma MoArt Magdalena Oszczepalska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej Polityki w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.